P08 (P13 blå)

Klippans Förenade FF

P08 (P13 blå)